Hjem

Regnskap

Your search for ""

clear search

Hva får jeg betalt?

Vår betalingsmodell er basert på parametrene i Regnskap Norges årlige inntektsundersøkelse blant regnskapsførere i Norge, og så har vi lagt oss over dette. Grunnen til at vi kan betale mer enn snittet er at vi er 100 % nettbasert og ikke har noe fysisk kontor eller kostnader knyttet til dette.

Kan jeg jobbe hvor som helst?

I utgangspunktet ja, så lenge du har en mobil med norsk nummer og en PC med god nok internettilkobling. Hvis ikke du har et optimalt kontoroppsett hjemmefra fra før kan konsulentavdelingen vår hjelpe deg med å finne en kontorplass i nærheten av der du bor.

Må jeg jobbe fulltid?

Nei, du velger helt selv hvor mye du ønsker å jobbe, men alle hos oss starter uansett med noen få kunder, litt avhengig av arbeidsmengden på de ulike og hvor mye tid du har til rådighet, for å komme igang den første tiden. Om alt går bra og du ønsker mer å gjøre vil du få tildelt flere kunder etterhvert.

Kan jeg jobbe når jeg vil?

Ja, det kan du. Men du må besvare alle kundehenvendelser som kommer i løpet av vanlige ukedager innen en viss tid, og om kunder ønsker å snakke med deg i vanlig arbeidstid må du tilrettelegge for dette. Det er kundene vi alle lever av og de kommer i første rekke.

Må jeg ha faste kunder?

Nei. De fleste konsulentene våre har faste kunder, men det er også mulig å gjøre enkeltoppdrag eller kun jobbe med årsoppgjør.

Må jeg være autorisert?

Nei, du trenger ikke å være autorisert, men du må ha nok erfaring. Om du ikke er autorisert vil du få en autorisert over deg som kontroller jobben du gjør.

Kan jeg selge timer til dere selv om jeg ikke er autorisert?

Ja, det kan du, fordi du kan selge timer til oss som konsulent, mens vi selger regnskapstjenester til kundene, hvor en autorisert regnskapsfører står som oppdragsansvarlig og gjør kontroll av jobben du gjør.

Advokat

Your search for ""

clear search

Hvilket lønnsnivå kan jeg forvente?

Lønn baseres på ulike parametre med utgangspunkt i Advokatforeningens bransje­undersøkelse, og vil naturligvis avhenge av hvor mye du ønsker å arbeide. Hos Synega finner du ingen partnerskaps­struktur. Vi anser det som avgjørende at advokatene heller tar ut egen inntjening som lønn. I kombinasjon med høy faktureringsgrad gjennom bruk av teknologi, gjør dette oss svært konkurranse­dyktige.

Kan jeg jobbe hvor som helst?

I utgangspunktet ja, så lenge du har en mobil med norsk nummer og en datamaskin med god internet­tilkobling.

Blir advokatene målt?

Teknologien er designet for å gi deg som advokat en enkel og fleksibel arbeidshverdag, samtidig som kundens beste ivaretas gjennom en unik og sømløs kunde­opplevelse. For advokaten innebærer dette målinger og kunde­ratinger, slik som på responstid og kundetilfredshet.

Vi mener dette er nåtiden og fremtiden. Samtidig forstår vi at ikke alle er komfortable med å bli målt. I så fall er ikke Synega noe for deg.

Er jeg en riktig kandidat?

Vi ønsker innovative, faglig dyktige og service­innstilte advokater. Du er komfortable med å ha ansvar for egne kunder og er trygg på din kompetanse og rådgivning.

Du behøver ikke være teknisk dyktig, men du må være komfortable og nysgjerrig på å bruke teknologiske løsninger som ikke ligner de du er vant med.

Hvor mye kan jeg jobbe?

Vi tilbyr fleksible ansettelser. Hvor mye du ønsker å jobbe er helt opp til deg selv – mye, lite eller ved siden av eksisterende arbeid eller advokat­praksis. Alle varianter er mulig hos Synega.

Hvem er den typiske kunden?

Typiske kunder er små og mellomstore bedrifter, i tillegg til mange oppstarts­bedrifter. Kunden er ofte vant med å bestille og bruke nettbaserte produkter/tjenester, og ønsker ikke å betale for unødvendig administrasjon. Synega bistår ofte det vi karakteriserer som det ubetjente bedrifts­markedet, som tidligere ikke har oppsøkt juridisk bistand på grunn av pris.

Hvem er egentlig Synega?

Synega var i utgangspunktet et teknologi­selskap som ønsket å gjøre det enklere og rimeligere å kjøpe tjenester fra regnskapsførere, revisorer og advokater over nett – i hele landet. .

En advokat bruker tradisjonelt mye tid og penger på kontor og administrasjon, salg og markedsføring. Med hjelp av avansert og egenutviklet teknologi håndterer Synega dette på en ny måte, slik at kunden kan tilbys høy kvalitet til lave og transparente priser.

Slik vi ser det vil den teknologiske utviklingen fundamentalt endre hvordan vi mennesker vil jobbe i fremtiden. Ved å matche gode kunder med dyktige tjenesteytere som tilbyr innovative prismodeller, samtidig som administrasjon håndteres automatisk, vil kunden få en bedre tjeneste og tjenesteyteren en bedre arbeidsdag.

Revisor

Your search for ""

clear search

Hva får jeg betalt?

Hos Synega for man bedre betalt enn snittet i Norge da vi er 100 % nettbasert og ikke har noe fysisk kontor eller kostnader knyttet til dette.

Må jeg jobbe fulltid?

Nei, du velger helt selv hvor mye du ønsker å jobbe, men alle hos oss starter uansett med noen få kunder, litt avhengig av arbeidsmengden på de ulike og hvor mye tid du har til rådighet, for å komme igang den første tiden. Om alt går bra og du ønsker mer å gjøre vil du få tildelt flere kunder etterhvert.

Kan jeg jobbe når jeg vil?

Ja, det kan du. Men du må besvare alle kundehenvendelser som kommer i løpet av vanlige ukedager innen en viss tid, og om kunder ønsker å snakke med deg i vanlig arbeidstid må du tilrettelegge for dette. Det er kundene vi alle lever av og de kommer i første rekke.