Regnskapsfører på 1-2-3

De fleste norske selskaper bruker i dag en ekstern regnskapsaktør, og sikrer på denne måten at nøkkelressurser kan fokusere utelukkende på verdiskapende kjernevirksomhet. For alle bedrifter er det svært viktig at regnskapet føres korrekt og i henhold til lover og regler.
Oct 10, 2019

En regnskapsfører er en person som arbeider med å, til enhver tid, holde regnskapet til bedriften oppdatert i henhold til gjeldende lover og regler.

Hovedleveransene til en regnskapsfører vil være faste rapporteringskrav til myndigheter og andre relevante aktører. Her finner du en liste over typiske arbeidsoppgaver som en regnskapsfører leverer:

  • Bokføring er jobben med å behandle og registrere bilag. Bilag må registreres i bedriftens regnskapssystem og knyttes til riktig konto.

  • Bankavstemming går i hovedsak ut på å knytte bokførte bilag til transaksjoner på bedriftens bankkontoer. På denne måten kan regnskapsføreren kontrollere at de bokførte bilagene representerer reelle transaksjoner, samtidig som det synliggjør manglende bilag.

  • Fakturering og innkreving er forretningskritiske arbeidsoppgaver for alle selskaper. Regnskapsfører vil kunne fakturere kunder for produkter og/eller tjenester, samt følge med på om kundene betaler for seg.

  • Omsetningsoppgaven er leveransen til myndighetene som omhandler merverdiavgift/MVA/moms.
    Lønn er en av de viktigste aspektene av regnskapsføring. Det er svært viktig at lønn føres riktig i regnskapet, i tillegg til at det selvsagt er viktig for ansatte å få utbetalt riktig lønn til riktig tid. Dersom man har et aksjeselskap er det lovpålagt at man betaler lønn gjennom et lønnsprogram. Videre kan det være at varierende lønn med goder og utlegg skal betales riktig til et større antall personer på ulike datoer - et arbeid som mange er takknemlige for å kunne delegere til regnskapsfører.

  • Skattemelding skal årlig sendes til Skatteetaten. Leveransen er kritisk og legger grunnlaget for hva bedriften skal betale i skatt.

  • Årsregnskap viser status på bedriftens regnskap per slutten av regnskapsåret.

Synega sine regnskapsførere vil kunne hjelpe deg med alle punktene over, enten du trenger bistad til alt eller bare litt. Hos oss betaler du utelukkende kun for det de arbeidsoppgavene du bestiller hjelp til. Våre avanserte algoritmer sørger for at du kan være helt trygg på at våre regnskapsførere er effektive. Vi har utviklet et system som kontinuerlig lærer seg hvor lang tid en typisk oppgave tar, og vi kan derfor være helt sikre på at du ikke betaler for mye.