Hva er tvangsmulkt?

Tvangsmulkt er en bot for bedrifter som ikke leverer oppgaver de er pliktige å levere til myndighetene innen gitte frister.

Eksempler på ulike tvangsmulkter er:

  • For aksjonærregisteroppgaven

  • For a-meldingen

  • For MVA-meldingen

  • For skattemeldingen

 

Hva kan tvangsmulkter koste meg?

Noen av tvangsmulktene tar ikke hensyn til bedriftsstørrelse og er de samme uansett om bedriften er liten eller stor. For små bedrifter kan dette derfor bli veldig kostbart. Andre mulkter tar noe hensyn til omfang. Siden mulkter beregnes per dag etter overskredet frist kan det i verste fall blir snakk om flere hundre tusen kroner.

Oppdaterte satser og mer om tvangsmulkt kan du se her.

 

Hva er forskjellen på mulkt, avgift og gebyr?

I dagligtale kan ofte ordene mulkt, avgift og gebyr blir brukt om hverandre, og spesielt når det er snakk om de som kreves inn av myndighetene. Men i praksis er de ulike. En mulkt er som sagt en bot for overtredelse, eksempelvis en tvangsmulkt, et gebyr er for å dekke en kostnad for en tjeneste, eksempelvis et fakturagebyr, mens en avgift er en indirekte skatt. Sistnevnte benyttes også for å begrense forbruk, eksempelvis alkoholavgift.