Hva er et skatteregnskap?

Et skatteregnskap er en beregning av hva en bedrift skal betale i skatt for en gitt periode, vanligvis et regnskapsår. Skatteregnskapet tar utgangspunkt i bedriftens ordinære regnskap, også kalt finansregnskap, og ser på faktiske verdier opp mot regnskapsmessige verdier. Det foretas så justeringer av enkelte poster slik at man ender opp med hva bedriften skal betale i skatt.