Hva får man fradrag for?

Her følger en oversikt over hvilke utgifter du kan trekke fra i enkeltpersonforetaket ditt.

Skattemessig lignes et enkeltpersonforetak sammen med eieren personlig. Det betyr at overskuddet fra enkeltpersonforetaket ditt er skattepliktig (eller underskudd fradragsberettiget) sammen med dine andre inntekter, for eksempel lønn.

Derfor leverer du kun én skattemelding med poster som gjelder både deg privat og ditt enkeltpersonforetak.

 

Bokføringsplikt

Som næringsdrivende er du bokføringspliktig. Alle inntekter og kostnader i virksomheten skal bokføres og dokumenteres med bilag. Disse skal føres inn i et regnskap som viser hvor stort overskuddet/underskuddet er.

 

Vesentlighetsprinsippet

Prinsippet for skattefradrag i enkeltpersonforetak er, som for andre selskapsformer, at du kan trekke fra utgifter til inntekts ervervelse. Men du bør også tenke gjennom om en utgift er så vesentlig at den bør inn i regnskapet. Kostnaden ved å føre et bilag på 20 kroner og 20.000 kroner er akkurat den samme, derfor bør du gjøre deg opp en mening om småutgifter skal føres eller ikke.

 

Noen utgifter du kan få fradrag for:

 • Oppstartskostnader i forbindelse med etablering av virksomheten er fradragsberettiget. Det året du blir vurdert som næringsdrivende, kan du få godkjent inntil de 3 foregående årene som oppstartsår for virksomheten. Du kan altså kreve fradrag for de kostnadene du har hatt i oppstartsårene.
 • Bruker du din egen bil i næringsvirksomheten, kan du få reiseutgifter dekket etter Statens reiseregulativ. Det tilsvarer 3,50 kroner per kilometer for inntil 10.000 kilometer per kalenderår. Kjørebok må føres.
 • Kjører du mer enn 6 000 kilometer i næring med egen bil, må du som hovedregel ta bilen inn i foretakets regnskap. Det innebærer at du kan trekke fra alle kostnader ved bilbruken, men ulempen er at du også blir fordelsbeskattet.
 • Leier du kontor, er dette fradragsberettiget (på samme måte som andre lokaler som eventuelt leies for virksomhetens bruk).
 • Næringsdrivende som benytter hjemmekontor, kan få et standardfradrag som for tiden er 1.800 kroner per år. Vilkåret for å få dette fradraget, er at et eget rom i boligen benyttes som hjemmekontor.
 • Kostnader til klær anses som private utgifter og er derfor som utgangspunkt ikke fradragsberettiget. Det er gjort unntak for arbeidstøysom er lite egnet til privat bruk. Dette omfatter uniform, verneklær og annen spesiell bekledning som hovedsakelig benyttes i yrket.
 • Anskaffelser under 15.000 kroner til virksomheten: Her er hovedregelen at beløpet kan fradragsføres direkte. Det samme gjelder beløp over 15.000 kroner hvis forventet varighet er under 3 år.
 • Anskaffelser over 15.000 kroner skal som en hovedregel saldoavskrives. Det betyr at beløpet skal trekkes fra delvis over flere år.
 • Kostnader til elektronisk kommunikasjon (telefon, bredbånd og trådløst nett) kan trekkes fra i næring. Privat forbruk holdes utenfor fradraget. Denne beregnes ved et sjablonmessig fastsatt årlig tillegg på 4.392 kroner. Hvis du ikke bruker tjenestene privat, må du sannsynliggjøre dette.
 • Frivillig pensjonssparing i henhold til innskuddspensjonsloven er fradragsberettiget.
 • Det samme gjelder forsikring hos folketrygden for å få høyere dekning av inntektstapet ved sykdom. (Uten denne forsikringen har du som næringsdrivende bare krav på sykepenger først etter 16 dager, og da begrenset til 65 prosent av personinntekten – opptil 6G).
 • Frivillig yrkesskadeforsikring hos NAV er fradragsberettiget med inntil 700 kroner.
 • Utgifter ved yrkesreiser er fradragsberettiget. For næringsdrivende kan det ikke gis kostgodtgjørelse etter statens satser – kun beskjeden bespisning med kvittering.
 • Faglitteratur og tidsskrifter som er relevant for virksomheten er i utgangspunktet fradragsberettigede kostnader. For aviser er fradraget begrenset til avis nummer to.
 • Utgifter knyttet til møter med kunder, leverandører og samarbeidspartnere kan være fradragsberettiget. Det stilles krav til beskjeden bevertning ved slik representasjon.
 • Julegaver til kunder og gaver i forbindelse med andre spesielle anledninger er fradragsberettiget med inntill 260 kroner.
 • Hvis du som næringsdrivende har arbeidsdager over 12 timer borte fra hjemmet, kan du fradragsføre matutgifter inntil 90 kroner per dag.
 • Kontingenter til yrkes- eller næringsorganisasjoner kan i utgangspunktet trekkes fra med inntil 3.850 kroner årlig.
 • Tar du kurs for å holde deg oppdatert på fagfeltet du jobber med, kan utgiftene føres til fradrag. Utgifter til grunnutdannelse og videreutdanning er ikke fradragsberettiget.
 • Utgifter til regnskapsfører er naturlig nok fradragsberettiget.

Listen er ikke fullstendig.

Denne saken ble sist oppdatert 01.01.2019