Hvem er Skatteetaten? Hva gjør Skatteetaten?

Skatteetaten er en norsk statlig etat med ansvar for folkeregistrering og fastsettelse og innkreving av skatt og merverdiavgift. Det er til Skatteetaten man som bedriftseier sender inn oppgaver på ting som skatt, merverdiavgift og lønn gjennom Altinn. Om man ikke sender inn det man skal innen fristene vil Skatteetaten som regel sende ut varsler, før de etterhvert sender ut gebyrer og tvangsmulkter.

Skatteetaten er delt inn i fem regioner, og hver region er organisert i fem funksjoner:

  1. Veiledning

  2. Fastsetting

  3. Kontroll og rettsanvendelse

  4. Skattekriminalitet

  5. Innkreving

Du kan lese mer på Skatteetatens hjemmesider her.