Skatt er definert som overføringer fra det private til det offentlige, uten konkret vederlag. Skatt brukes til å finansiere en rekke ting i samfunnet vårt, som veier, utdanning, helse og forsvar. Som bedriftseier må man forholde seg til et par ulike typer skatter.

Om man har ansatte skal man sette av og betale inn inntektsskatt på vegne av de ansatte ved hver lønnskjøring. Dette kalles skattetrekk. Selve skattetrekket er altså ikke en kostnad for bedriften, det trekkes fra den ansattes bruttolønn, men trekk og innbetaling er en jobb bedriften gjør på vegne av myndighetene og det er en del av det å ha ansatte.

Om man har en bedrift som går med overskudd skal man betale skatt av overskuddet. Etter at man har drevet bedrift lenge nok vil man måtte betale dette delvis på forskudd gjennom året, som forskuddsskatt.

Det er denne skatten vi snakker om når vi besvarer de neste spørsmålene i denne artikkelen.

I utgangspunktet skal alle bedrifter som går med overskudd betale skatt. Fra år til år kan det imidlertid variere fra bedrift til bedrift da år med underskudd vil redusere skatten man må betale senere om man da går med overskudd igjen.

Hvor mye bedriften skal betale i skatt fra år til år kommer an på en rekke ulike elementer, og derfor må det utarbeides et eget skatteregnskap av deg selv eller regnskapsfører. Det er nemlig ikke alltid så enkelt at man bare kan se på bunnlinjen og multiplisere dette tallet med skattesatsen for å se hvor mye som skal betales i skatt fra år til år.

De til enhver tid gjeldende skattesatsene finner du her her.

Skatt kreves inn av Skatteetaten, basert på oppgaver man som bedriftseier er pliktig å utarbeide og sende inn gjennom Altinn, enten selv eller via en regnskapsfører.

Når de nødvendige oppgavene er utarbeidet og sendt inn gjennom Altinn vil Skatteetaten utarbeide og sende ut en innbetalingsblankett med kontonummer, kid, beløp, og betalingsfrist.