Hva er resultat?

Et resultat er et utfall av noe og ordet brukes i mange sammenhenger. For en bedrift vil resultatet, også kalt profitten eller bunnlinjen, være uttrykket man som regel bruker på det bedriften sitter igjen med, etter at alle kostnader er trukket fra, for en gitt periode.

Eksempel: Dersom bedriften din solgte 10 varer/tjenester à 1.000 kr per stykk i løpet av et år hadde bedriften 10.000 kr i omsetning det året. Om det kostet bedriften totalt 600 kr å produsere hver vare/tjeneste, ble resultatet 10 * 400 kr = 4.000 kr.

Videre kan man nyansere uttrykket og snakke om driftsresultat, som er resultatet før av-/nedskrivninger og finansposter, eller man kan snakke om nettoresultat, som er resultatet etter skatt.

Om man deler resultatet på omsetningen finner man resultatmarginen. I eksempelet ovenfor vil denne være 4.000 / 10.000 = 40 %. Hva som er en vanlig resultatmargin for bedrifter i en bransje vil variere i stor grad fra bransje til bransje, da dette avhenger av ting som konkurranse, plassering i verdikjeden, markedssituasjon/sykluser, kapitalintensitet, og volum. Innen landbruk vil man eksempelvis se lavere marginer enn innen IT.

For noen bedrifter vil resultatet være fordelt jevnt utover de ulike varene/tjenestene bedriften selger. For andre bedrifter vil resultatet være skjevfordelt og kun stamme fra noen få varer/tjenester, mens man kanskje på andre varer/tjenester til og med taper penger. Det kan være flere grunner til det siste eksempelet; at man ønsker å lokke kunder inn med enkelte varer/tjenester, slik at man kan selge andre ting senere med bedre margin, eller at det er nødvendig å ha et helt spekter/sortiment for å i det hele tatt bli vurdert av kundene.

 

Hvordan kan jeg øke bedriftens resultat?

Siden resultatet hovedsakelig er en funksjon av tre elementer; salgspris, antall og kostnad, vil både økt pris, økt antall, og lavere kostnad, øke resultatet. Hvordan man øker omsetningen (salgspris * antall) kan du lese mer om i artikkelen “Omsetning”.

Når det kommer til det å redusere kostnadene er det nærmest bare fantasien som setter grenser, og jo større og mer kompleks produksjon bedriften har, jo større er som regel også potensialet for kostnadskutt. Man kan standardisere og automatisere produksjonslinjer og prosesser, reforhandle avtaler med leverandører, samarbeide med andre om innkjøp, prøve å gjøre om faste kostnader til variable kostnader, utkontraktere visse oppgaver til noen som kan gjøre disse rimeligere enn du selv kan (så lenge kvaliteten forblir den samme), og så videre.