Man kan ikke trekke fra ubegrenset når er på yrkesreise. Her er en gjennomgang av reglene for reiseregning.

Relevante utgifter i forbindelse med yrkesreiser er i utgangspunktet fradragsberettiget. Men det finnes en del begrensninger og retningslinjer for hvilke utgifter du kan sette på reiseregningen og hvor høye de kan være.

Utgifter til transport er skattemessig fradragsberettiget, enten du reiser med fly, tog eller buss.

Reiser du med egen bil, gjelder statens satser for kjøregodtgjørelse (se egen artikkel).

Merkostnader for kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet er også fradragsberettiget og kan føres på reiseregningen.

Her er det imidlertid et skille mellom ulike foretaksformer. Mens man i et enkeltpersonforetak bare får fradrag for utgifter dokumentert med bilag, kan du i aksjeselskap benytte deg av statens satser.

For innenlands reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer, kan du bruke en ulegitimert diettsats på 280 kroner på reiseregningen. For reiser over 12 timer er kostgodtgjørelsen 520 kroner, mens det for reiser med overnatting kan benyttes en ulegitimert sats på 710 kroner.

I aksjeselskap kan du også bruke en sats på 1.800 kroner for overnatting på hotell eller lignende. For annen overnatting kan du benytte deg av den ulegitimerte satsen på 430 kroner på reiseregningen.

For yrkesreiser utenlands skal overnatting dekkes etter regning. Her finnes det altså ingen ulegitimert sats som du kan føre inn i reiseregningen.

I aksjeselskap kan du imidlertid benytte deg at statens satser for kostgodtgjørelse utenlands. Disse satsene varierer alt etter hvilket land og hvilken by du reiser til. I København er for eksempel satsen per døgn på 930 kroner, mens den i London er 1.100 kroner.

Den fullstendige listen finner du her.

For reiser fra og med 6 timer og inntil 12 timer tur/retur dekkes 2/3 av kostsatsen for vedkommende land. Varer reisen fra og med 12 timer tur/retur dekkes full kost for vedkommende land. For reiser som varer mer enn 1 døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt helt døgn.

Hvis du på en yrkesreise betaler en restaurantregning for en kunde, leverandør eller samarbeidspartner, må du være klar over at det kun gis fradrag for beskjeden bevertning. I tillegg er det en rekke andre krav som må være oppfylt for at du kan sette dette på reiseregningen. Blant annet må representasjonen foregå i arbeidstiden, ved varedemonstrasjon eller ved forhandling. Det skal imidlertid ikke serveres brennevin (øl og vin er tillatt). Ved servering av brennevin er ingenting fradragsberettiget.

Det stilles krav til at reiseregningen inneholder navn på den reisende, formålet med reisen og eventuelt hvilke arrangement du har deltatt på. Hvis reiseregningen omfatter flere personer, skal navnet til disse fremgå.Vær også nøye med å føre opp tidspunkt for avreise og hjemkomst på reiseregningen. Det er avgjørende for satsene for kostgodtgjørelse. Les mer her.

Våre regnskapsførere har erfaring med å behandle og utarbeide reiseregninger både for aksjeselskap og enkeltmannsforetak. Vi kan hjelpe deg med å forsikre deg om at informasjonen du oppgir og bilagene du legger ved oppfyller Bokføringslovens krav så tjenestereiser kan refunderes skattefritt.