Hvem har regnskapsplikt?

I Norge skiller vi på om et foretak er bokføringspliktig, regnskapspliktig, eller begge deler. Hva foretaket er definerer hva foretaket må levere inn av oppgaver til myndighetene og hvilket regelverk det må forholde seg til i denne sammenhengen.

Er foretaket regnskapspliktig er det et krav om at årsregnskap med resultat, balanse og noter skal utarbeides hvert år, og at foretaket forholder seg til regnskapsloven, bokføringsloven og bokføringsforskriften, i tillegg til GRFS (god regnskapsførerskikk).

Eksempler på foretak som er regnskapspliktige er:

  • Alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

  • Alle ANS/DA med over 5 mnok i omsetning, flere enn 5 deltakere, eller 5 ansatte

  • Enkeltpersonforetak med eiendeler verdt mer enn 20 mnok eller flere enn 20 årsverk

  • Visse borettslag

  • Stiftelser

  • Visse NUF

  • Regnskapsførere, revisorer og eiendomsmeglere  


Listen over er ikke komplett. Hele listen kan du se her.