Hva er regnskapsloven?

Regnskapsloven, også kalt lov om årsregnskap, er en lov alle regnskapsliktige foretak må forholde seg til. Loven tar for seg elementer som; virkeområde og definisjoner, årsregnskap, regnskapsprinsipper og regnskapsskikk, vurderingsregler, resultatregnskap/balanse/kontantstrømsoppstilling, noter, offentlighet/innsendelse/straff, bestemmelser.


Loven kan du se her.