Hva er prosjektstyring?

Prosjektstyring er prosessen med å lede et prosjekt fra start til slutt, gjennom prosjektets ulike faser, gitt de ressursene man har tilgjengelig og den eller de tidsfristene som er satt. Prosjektstyring kan både være arbeidet med store fysiske prosjekter, eksempelvis bygging av en vei, og det kan være et mindre prosjekt for å bedre arbeidsmiljøet internt i en bedrift.

Sentrale elementer innen prosjektstyring er målsetting, metode, og ressursbruk.

En typisk styringssløyfe for et prosjekt kan være Målformulering > Planlegging > Gjennomføring > Oppfølging.

 

Hvilke prosjektstyringsverktøyer finnes der ute?

Det finnes en rekke ulike prosjektstyringsverktøyer på markedet. Hva som passer din bedrift vil derfor avhenge av forhold som; bransje, kompleksitet, hyppighet og varighet.

 

Hvordan kan jeg lage et prosjektregnskap?

Man kan sette opp enkle prosjektregnskap uten særlige verktøy, men ved større og/eller mer regelmessige prosjekter kan det være lurt å benytte et regnskapsprogram som har en egen modul eller et eget oppsett for prosjektregnskap.

 

Kan dere hjelpe meg med å lage prosjektregnskap?

Ja, det kan vi. Prosjektets type og kompleksitet vil avgjøre litt hvordan vi angriper oppgaven og hvilke programvare det lønner seg å benytte i denne sammenheng.