Hva er nøkkeltall?

Nøkkeltall er økonomiske størrelser som forteller oss noe om ytelse relativt til et gitt mål eller sammenlignbar gruppe. Nøkkeltall benyttes i organisasjoner og bedrifter for å måle i hvor stor grad man oppnår de tingene man ønsker.

Eksempler på nøkkeltall og ulike varianter av disse kan være:

  • Omsetning og omsetningsvekst

  • Driftsresultat, resultat før og etter skatt, resultatvekst, resultatmargin

  • Gjeld, gjeldsgrad, gjeldsvekst

  • Egenkapital, egenkapitalandel, avkastning på egenkapital

  • Likviditetsgrad 1, 2, 3 og 4

  • Antall kunder/brukere, brukervekst, frafall av brukere

Nøkkeltall bør måles opp mot en gitt periode for at de skal gi mening. Om man spør en bedriftsleder hva bedriftens omsetning er vil vedkommende som regel spørre hvilken periode det er snakk om, eller bare ta utgangspunkt i at du mener for fjoråret.

 

Kan dere hjelpe meg å regne ut nøkkeltall i bedriften min?

Ja, det kan vi bistå med. Vi sender automatisk ut rapporter på noen av tallene hver gang vi er ferdig med en regnskapsperiode, og vi kan også lage skreddersydde rapporter.