Lønn er det en arbeidstaker får for jobben vedkommende gjør for en arbeidsgiver. I de fleste tilfeller dreier dette seg om penger. Lønnen utbetales i forbindelse med lønnskjøringer hos arbeidsgiver.

Lønnskjøring er bransjeuttrykket som ofte benyttes om prosessen med å beregne og betale ut lønn til ansatte. Lønnskjøring kan gjøres av bedriftseieren selv, av noen som jobber i bedriften, eller av et ekstern regnskapskontor.

Dette avhenger av hva arbeidstaker og arbeidsgiver har blitt enige om. Lønnen kan være en fast sum hver måned, det kan være en sum per time jobbet gjennom måneden, det kan være provisjonsbasert, en kombinasjon av flere av disse, og så videre.

I Norge praktiseres ikke en generell minstelønn, men snarere en minstelønn avhengig av bransje. Mer om dette kan du lese på Arbeidstilsynets nettsider her.

Lønn utbetales når det foretas lønnskjøring i bedriften, noe som vanligvis skjer hver måned, men dette avhenger av hva arbeidstaker og arbeidsgiver har blitt enige om. I noen bedrifter er det lønnskjøring på en fast dag hver måned, mens det kan variere hos andre. Disse forholdene bør uansett være kontraktsfestet i arbeidstakers arbeidsavtale.

Skattekort er et dokument som viser hvor mye arbeidsgiver skal trekke i skatt på vegne på arbeidstaker i forbindelse med lønnskjøringen. Kortet er i dag elektronisk. Trekket kalles skattetrekk eller forskuddstrekk og er en forhåndsbetaling av skatten som skattemyndighetene antar at du skal betale. Den endelige beregningen av skatten skjer vanligvis etter at kalenderåret er over. Du kan lese mer om skattekort på Skatteetatens nettsider her.

Når en lønnskjøring er gjort mottar arbeidstaker, vanligvis gjennom epost, en lønnsslipp. På lønnsslippen står det hva arbeidstaker hadde i brutto lønn (før skatt) for perioden som gikk, hva arbeidsgiver satte av til skatt, andre eventuelle tillegg eller trekk, hva arbeidstaker har til gode av feriepenger så langt i år, hvor mye arbeidstaker har tjent så langt i år, og hva arbeidstaker vil få utbetalt netto (etter skatt). I Norge og endel andre land plikter arbeidsgiver å trekke skatt fra arbeidstakers lønn for å betale denne til myndighetene på vegne av arbeidstaker.

En skattetrekkskonto er en spesiell type bankkonto alle foretak som utbetaler lønn må ha. Kontoen kan kun benyttes til betaling av forskuddstrekk, og forskuddstrekket skal overføres til kontoen innen to dager etter lønnskjøringen, med mindre det er nok midler på skattetrekkskontoen til å dekke neste forskuddstrekk. Dette for at myndighetene skal kunne forsikre seg om at de får pengene som settes av til skattetrekk kun brukes på dette og ikke andre ting. Skattetrekkskonto kan man som bedriftseier sette opp gjennom nettbanken eller gjennom å kontakte banken sin.

Om du er eneste ansatte i et AS, eller om du driver et enkeltpersonforetak med andre ansatte enn deg selv må du også ha skattetrekkskonto.

Du kan lese mer om skattetrekkskonto her.