Hva er en leverandør?

En leverandør er en bedrift som leverer en vare eller tjeneste til deg eller bedriften din.

Begrepet er ikke nødvendigvis veldig sterkt definert, og i et regnskapsprogram vil som regel alle som som har solgt noe til en bedrift ligge i kategorien “Leverandører”. I dagligtale brukes imidlertid begrepet mest når det er snakk om bedrifter som leverer et visst volum, eller med en viss hyppighet, til en annen bedrift. Videre brukes ordet oftest om bedrifter som opererer bakover i verdikjeden, mer enn de som er sisteleddet ut til sluttkunde. Et godt praktisk eksempel på begrepet leverandører er de som leverer varer til en dagligvarebutikk. Kundene i butikken derimot vil sjelden snakke om den lokale matbutikken som sin leverandør av dagligvarer, selv om det er riktig å si det.

Begrepet underleverandør, eller indirekte leverandør, brukes på de som leverer noe til deg gjennom noen andre. En garnprodusent er en underleverandør for en klesbutikk om garnprodusenten leverer til en klesfabrikk som igjen leverer til klesbutikken. I forbindelse med økt fokus på klima og miljøvern har det også blitt mer fokus på sporbarhet tilbake til underleverandører gjennom verdikjeder som i enkelte bransjer kan være kompliserte og bygget opp av mange ledd.