Hva er en kreditor?

Ordet kreditor er avledet fra ordet kreditt, som er latin for “å tro” og som betyr at en av partene i et kontraktsforhold kan utsette sin ytelse. En transaksjon består jo vanligvis av to ytelser; den ene parten yter en vare eller en tjeneste og den andre parten yter en betaling. Kreditoren er da den av partene som har et krav på en gjenytelse. Når det er kjøper som utsetter sin ytelse - betalingen - kalles selger kreditor, men når det er omvendt og kjøper betaler først for så å få varen eller tjenesten senere, kalles kjøper realkreditor.

Når en vare eller tjeneste selges på avbetaling, eller når selger sender en faktura som gjøres opp frem i tid, er selger kreditor. Et annet navn på kreditor er fordringshaver. Motparten, som har kjøpt, kalles debitor.