Hva er inntekt?

Inntekt er betegnelsen på den man genererer til seg selv gjennom salg av varer eller tjenester, og gjennom tilskudd/stønader over en gitt periode, som regel et år.

For en privatperson vil inntekten tilsvare det man får for å “selge timer” til en arbeidsgiver, renter på bankinnskudd, salg av aksjer, trygd, pensjon, utbetaling fra forsikringer, og lignende. For en bedrift vil inntekten være det man får ved salg av varer og tjenester til kunder, salg av aksjer, utbetalinger fra forsikringer, tilskuddsordninger, og lignende.

 

Hvor ser jeg hvor mye jeg har hatt i inntekt?

Til syvende og sist er det opp til hver enkelt å holde oversikt over hva man har hatt i inntekt. Dette gjøres gjennom selvangivelsen, som både privatpersoner og bedrifter må sender inn. Arbeidsgivere skal innberette til myndighetene hvor mye privatpersoner tjener gjennom a-meldingen, og bankene skal innberette hvor mye man får i rente på bankinnskudd. Man er imidlertid selv ansvarlig for å kontrollere at de oppgitte tallene stemmer, og eventuelt justere disse, samt legge til eventuelle andre inntekter man har hatt og som ikke har blitt innberettet automatisk.

For bedrifter er den letteste måten å følge med på inntektene på å se i regnskapsprogrammet bedriften benytter. Dette fordrer imidlertid at regnskapet oppdateres regelmessig.

Begrepene inntekt og omsetning brukes ofte om hverandre når det er snakk om bedrifter, mens omsetning som regel aldri brukes om en privatpersons inntekt.