Hva må sendes inn av bilag?

For at flyten i arbeidet skal bli best mulig er det fint om du laster opp alt av dokumentasjon til innboksen i ditt regnskapsprogam fortløpende.

Om du mangler/har mistet ett eller flere bilag og trenger ekstra tid for å fremskaffe det kan du sende en epost til regnskap@synega.no med forklaring slik at vi ikke purrer på bilag vi ikke finner i regnskapssystemet. Når du er ferdig med å sende inn alt klikker du på knappen i eposten fra oss.

Med bilag mener vi da alle kontoutskrifter, inngående og utgående fakturaer, samt annen dokumentasjon (låneavtaler ol.) for penger som har beveget seg inn eller ut av bedriftens konto(er) i løpet av den siste måneden. Når du sender inn er det fint om du merker bilagene med hva de gjelder slik at det blir enklere å forstå hva som er hva. Jo enklere og mer forståelig det er for oss jo mindre tid bruker vi.

Dersom vi har innsynsfullmakt på kontoen(e) din trenger du ikke sende inn kontoutskrifter. Om du ønsker at vi skal ha innsynsfullmakt slik at vi kan hente kontoutskrifter for deg, kan du lese mer om dette her.

For gode tips til regnskap kan du klikke her.