Hvem har bokføringsplikt?

I Norge skiller vi på om et foretak er bokføringspliktig, regnskapspliktig, eller begge deler. Hva foretaket er definerer hva foretaket må levere inn av oppgaver til myndighetene og hvilket regelverk det må forholde seg til i denne sammenhengen.

De fleste foretak er bokføingspliktige, med mindre foretaket har mindre enn 50.000 kr i omsetning i løpet av et år, ikke er regnskapspliktig, og ikke driver merverdiavgiftspliktig virksomhet.

Mer om dette kan du lese her.

Er foretaket bokføringspliktig er det et krav om at foretaket forholder seg til bokføringsloven og bokføringsforskriften.