Ligningspapirer er betegnelsen på selvangivelsen og alle vedleggene du må sende inn til skattemyndighetene hvert år. Både personer og foretak er pliktige til å sende inn ligningspapirer.

Selvangivelsen er det mest kjente ligningspapiret. Den skal leveres av både lønnsmottakere og næringsdrivende.

Aksjeselskap og andre foretak må også levere dette ligningspapiret.

Det er selskapsformen som avgjør hvilke ligningspapirer som må leveres i tillegg til selvangivelsen. Driver du enkeltpersonforetak/enkeltmannsforetak, må du for eksempel levere næringsoppgave 1.

I tillegg til næringsoppgaven må du fylle ut ulike typer vedleggsskjemaer. Hvilke skjemaer avhenger av virksomhetens bransje, samt om det finnes skattemessige forhold ved virksomheten som krever ekstra informasjon.

”Bruk av bil” og ”avskrivninger” er de to vanligste vedleggene.

Les mer om næringsoppgave 1 her.

Som nevnt må også aksjeselskap sende inn selvangivelse og andre ligningspapirer. Blant disse er næringsoppgave 2.

Ler mer om næringsopgave 2 her.

Andre ligningspapirer aksjeselskaper må levere:

• Aksjonærregisteroppgave

• Avstemming av egenkapital

• Lønns- og pensjonskostnader

Det kan være krevende å holde oversikt over hvilke ligningspapirer som må fylles ut. I tillegg kreves det kunnskaper om hvordan ligningspapirene skal fylles ut, så det ikke blir feil. Eieren av foretaket er den som er ansvarlig for at ting fylles ut korrekt.

Fristen for å sende inn ligningspapirene er 31. mai.

Manglende eller for sen innsending av ligningspapirer kan resultere i tvangsmulkt. Les mer om dette her.

Vi kan hjelpe deg med ligningspapirene slik at de blir sendt inn korrekt og til riktig tid.