I Norge må alle bedrifter føre et regnskap i henhold til lover og regler. Man er ikke pliktig til å bruke en regnskapsfører, men 70 % av alle norske bedrifter bruker en ekstern regnskapsfører, eller et regnskapsbyrå, i større eller mindre grad. Før var det vanlig at større bedrifter hadde sine egne regnskapsavdelinger, som tok ansvaret for bedriftens regnskap. I dag ser man at flere av disse velger å engasjere eksterne regnskapsførere eller regnskapskontorer, for å konsentrere seg om kjernevirksomhet. Uansett størrelse på bedrift er det viktig at regnskapet føres korrekt og i henhold til alle lover og regler. 

Siden etterspørselen etter regnskapstjenester er økende har antallet tilbydere av regnskapstjenster økt. Dette har ført til at det nå er mange regnskapskontorer og regnskapsførere som konkurrerer om de samme kundene. Det kan derfor være vanskelig å finne en dyktig og rimelig regnskapsfører, i jungelen av regnskapsførere. Det er nettopp dette problemet vi ønsket å løse, og under kan du lese mer om hvordan vi har gjort det.

 

Hvordan vi kobler deg til en dyktig regnskapsfører

Alle våre regnskapsførere har gjennomgått en omfattende prosess før de får lov til å jobbe på vår platfform. Det betyr at vi kun bruker de beste regnskapsførene som er tilgjengelig. Regnskapsførerne må bevise at de har nok erfaring og riktig holdning for å bli godkjent av vår fagansvarlig. Når vi kobler deg til en regnskapsfører sørger vi for at personen allerede kan det regnskapsprogrammet du har regnskapet ditt i. Det betyr at du slipper å betale for opplæring eller tid andre regnskapsførere bruker for å sette seg inn i regnskapsprogrammet. 

 

Avansert teknologi gjør at du kun betaler for tiden vi bruker på regnskapet ditt 

Vi har utviklet et system som kontinuerlig lærer seg hvor lang tid en typisk oppgave tar. Det betyr at våre regnskapsførere hele tiden blir målt mot dataene vi samler inn og du er dermed sikret at regnskapsføreren ikke bruker for lang tid. Vi tar ikke betalt per time eller per bilag; vi tar kun betalt for tiden regnskapføreren bruker på ditt regnskap. Du kjøper altså ikke timer av oss, men minutter. Våre avanserte algoritmer sørger for at du som kunde kan være trygg på at våre regnskapsførere er effektive. 

 

Et nettbasert alternativ 

Vi er et nettbasert regnskapskontor i skyen. Det betyr at våre regnskapsførere sr spredt utover hele Norge og jobber via sin internett-forbindelse. Likevel er våre regnskapsførere like tilgjengelige som en vanlig regnskapsfører. På samme måte som vi måler tiden våre regnskapsførere bruker på en regnskapsoppgave, måler vi også hvor lang tid de bruker på å svare på henvendelser fra deg. Dersom du ikke får svar innen rimelig tid vil du automatisk få tildelt en ny regnskapsfører. 

 

Rimelig tjeneste av god kvalitet

Alle som jobber hos oss har enten hjemmekontor, eller de leier seg en plass i nærheten av der de bor. Siden vi ikke har kontorkostnader i oppsettet vårt kan vi betale regnskapsførerne noe mer en landsgjennomsnittet. Det gjør at vi kan tiltrekke oss de som er best i bransjen og som ønsker å jobbe over nett. I tillegg kan vi holde timesprisen lav sammenlignet med mange andre, noe som gjør at du som kunde får en rimelig tjeneste med god kvalitet.

 

Fremtidens måte å jobbe på

Vi i Synega har tro på at mange flere av oss, i nær fremtid, utelukkende kommer til å jobbe over nett. Denne måten å jobbe på er effektiv og den frigjør mye tid, som ellers hadde blitt brukt på pendling. Tiden man sparer kan man bruke til å jobbe mer, eller til å ha mer fritid. I tillegg er det veldig miljøvennlig. Når man kun jobber over nett får man også frihet til å jobbe fra hvor man ønsker. Vårt mål er, og vil alltid være, å ligge helt i forkant av utviklingen, og vi jobber hver dag for at enda flere av oss skal kunne jobbe over nett.

 

Hvordan bli kunde? 

Det er kjempelett å bli kunde. Alt du trenger å gjøre er å klikke her, og vi vil koble deg mot en ledig regnskapsfører på kun få minutter. Det finnes ingen enklere måte å få en regnskapsfører på. Skulle du ha noen spørsmål først må du gjerne kontakte oss på regnskap@synega.no. 

 

Ofte stilte spørsmål

Under har vi samlet endel spørsmpål vi ofte får rundt hva en regnskapsfører er og hva er regnskapsfører gjør av jobb, og hva vi pleier å svare på dette.

En regnskapsfører er en person som jobber med å holde regnskapet til en eller flere bedrifter oppdatert løpene forhold til gjeldende lover å regler. En bedrift kan enten ha en egen, intern regnskapsavdeling hvor det jobber regnskapsførere, eller den kan kjøpe regnskapstjenester fra et regnskapsbyrå hvor det jobber regnskapsførere.

Noen regnskapsførere er autoriserte. Disse står ansvarlige for og kontrollerer jobben som gjøres av de regnskapsførerne som ikke er autorisert. Daglig leder i et regnskapsbyrå må være autorisert.

En regnskapsførers jobb kan bestå av mange ulike oppgaver, men i hovedsak jobber personen med regnskapet og de innleveringer som myndigheten har satt løpende hvert år, i tillegg til å ha eventuell kundekontakt. Under finner du en liste med hva som typisk må gjøres og leveres om man har et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap:

Bokføring er jobben med å behandle og registrere bilag. Et bilag er et bevis for penger ut eller inn i en bedrift, og kan for eksempel være en faktura eller en kvittering. Bilaget må registreres i regnskapsprogrammet med ting som leverandør, dato, og sum, i tillegg til at det må knyttes til riktig konto i regnskapet. Når denne jobben er utført så sier man typisk at regnskapsføreren har bokført et bilag.

Bankavstemming gjøres som oftest etter at regnskapet er bokført og det går i hovedsak ut på å knytte bilag til transaksjonene på bedriftens bankkontoer. Dette er med på å kontrollere at bilagene man har representerer reelle transaksjoner, samtidig som det synliggjør om bilag mangler.

Omsetningsoppgaven er oppgaven for merverdiavgift/MVA/moms. Den er et resultat av bokføring og bankavstemming, og synliggjør hva som skal betales av moms til myndighetene, eventuelt hva man skal få tilbake.

Lønn må kjøres gjennom et lønnsprogram om du driver et aksjeselskap. Lønn kan i noen tilfeller være enkelt, mens det i andre tilfeller kan være komplisert. Fast lønn til få personer betalt på samme dato hver måned er enkelt, mens varierende lønn med frynsegoder og utlegg til et større antall personer, betalt på ulike datoer hver måned, er mer komplisert.

Aksjonærregisteroppgaven er en oppgave som må sendes inn hvert år om du har et aksjeselskap. Oppgaven oppgir hvem som eier selskapet og andre forhold rundt det å eie aksjer i bedriften gjennom året som gikk.

Skattemelding sendes en gang i året til Skatteetaten. Meldingen legger grunnlaget for hva foretaket skal betale i skatt.

- Årsregnskap sendes inn en gang i året av aksjeselskap og viser status på foretakets regnskap per 31.12. Det er disse tallene du finner på nett om du søker opp regnskapstall på for eksempel www.proff.no.

En regnskapsfører kan først og fremst hjelpe deg slik at bedriftens regnskap blir ført i henhold til gjeldende lover og regler. Myndighetene er i en særstilling gjennom at de kan legge ansvaret for å både regne ut og rapportere hva hver bedrift skal betale i skatter og avgifter over på bedriftene selv, og om det gjøres feil i denne prosessen kan myndighetene dele ut straffeskatt og bøter i ettertid. Myndighetene kan foreta kontroller bakover i tid, så om man som bedriftseier har prøvd å føre sitt eget regnskap og har gjort feil, enten bevisst eller ubevisst, kan de fortsatt komme i ettertid og kreve inn det de eventuelt skulle ha fått betalt tidligere; beløp som med tilleggsskatt og renter for årene som har gått fort kan bli veldig høye. En av de største årsakene til at små bedrifter går konkurs er faktisk krav fra myndighetene.

Regnskapsføreren er også god å ha når det kommer til å utarbeide og sende inn oppgaver myndighetene krever, samt å minne bedriftseiere på når ting skal betales og hvordan.

Leverandører av regnskapsprogrammer reklamerer ofte med at man kan droppe regnskapsfører og føre regnskapet selv. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Siden regelverket man skal føre regnskap etter stadig forandrer seg er det et krav fra Finanstilsynet om at autoriserte regnskapsførere skal gå på kurs for å holde seg oppdatert. Med mindre en bedriftseier  planlegger å gå på kurs selv og bruke en stor del av sin egen tid på å først lære seg regnskap, deretter føre regnskap fortløpende og samtidig holde seg oppdatert på lover og regler, anbefaler vi at man konsentrerer seg om kjernevirksomheten i bedriften - det får man bedre betalt for. Husk at en fagperson som regel jobber raskere. Man må som bedriftseier huske at man også har en kostnad på egen tid. Om man bruker tre ganger så lang tid på å gjøre regnskap som en regnskapsfører ville ha gjort hadde man tjent mer på å sette bort jobben og heller brukt tiden på å utvikle bedriften videre, i tillegg til at man vet at jobben blir gjort i henhold til lovverket.

Utover dette vil en regnskapsfører som fører bedriftens regnskap fortløpende få god kjennskap til bedriften og vedkommende kan være en god sparringspartner og ressurs for eieren og/eller ledelsen i bedriften. Videre kan regnskapsføreren også følge med på om bedriften får betalt fra sine kunder.

Ved eventuelle bokettersyn kan regnskapsføreren bistå med forklaringer til hvilke regnskapsprinsipper bedriftens regnskap er ført etter og hvorfor ting er gjort som de er.

Regnskapsføreren kan også hjelpe til med å finne riktig regnskapsprogram som passer bedriften, gitt bedriftes størrelse og kompleksitet. I tillegg kan regnskapsføreren hjelpe til å se nærmere på integrasjoner regnskapsprogrammet man bruker med bank og andre systemer som gjør jobben enklere.

Målet for en regnskapsfører er i ytterste konsekvens å hjelpe kundene sine slik at regnskapet blir gjort riktig og til riktig tid, slik at kundene får fred og ro til å kunne fokusere på kjernevirksomheten i bedriften sin.

Det er litt opp til den enkelte bedriftseier. For enkelte kan det holde med noen få timer i oppstartsfasen for bare å få kontrollert at regnskapet man kanskje fører selv ser korrekt ut, mens for andre er det mer hensiktsmessig å ha en regnskapsfører som gjør alt. Det er uansett viktige å ikke vente for lenge med å få seg en regnskapsfører om man ser at regnskapet ikke kommer på plass, for det er fort gjort å havne bakpå og det å rydde opp i regnskap bakover i tid betyr som regel alltid at jobben blir dyrere enn om man hadde gjort den fortløpende.

Myndighetene krever ikke at man benytter en regnskapsfører, men de krever at bedriftens regnskaper føres i henhold til gjeldende lover og regler, og siden disse stadig endrer seg bør man gå en runde med seg selv om man har tid og energi til å bli så god på regnskap at man vil klare dette selv. Husk at myndighetene dytter alt ansvar over på deg som bedriftseier, så om noe er feil, uansett om det var meningen eller ikke, kan de komme med straffeskatt og rentekrav i ettertid.

En bra regnskapsfører setter seg inn i din bedrift, forstår hvordan den er skrudd sammen, hva som driver den fremover, og vedkommende kommer med gode tilbakemeldinger som hjelper deg som bedriftseier med riktig valg. Videre vil vedkommende hjelpe deg med å levere det som skal leveres, når det skal leveres, og purre på deg løpene om det er noe som mangler til regnskapet.

Først og fremst er det viktig at foretaket du vurderer å kjøpe regnskapstjenester fra har en autorisasjonen fra Finanstilsynet, da dette er et krav i Norge for å selge regnskapstjenester. Du kan søke opp foretaket du vurderer via denne linken til konsesjonsregisteret hos Finanstilsynet.

Du bør også passe på at du velger en regnskapsfører som er tilknyttet et nettverk eller jobber i et større regnskapsbyrå. Grunnen til dette er at selv om du benytter en regnskapsfører er det fortsatt ditt ansvar at oppgaver til myndighetene blir levert innen fristene. Om du da har en regnskapsfører som jobber alene og blir syk kan det være vanskelig å finne nye regnskapsfører med ledig kapasitet i travle perioder. Om regnskap ikke blir levert til tiden påløper tvangsmulkt som foretaket hefter for.

Det kan også være greit å finne en regnskapsfører der man følger at kjemien er bra da en regnskapsfører fort kan følge bedriften din i mange år. Det er også viktig og passe på at du ikke betaler for mye og en fin måte å sjekke dette på er å snakke med andre bedriftseier og søke rundt på nett.

Prisen du betaler for en regnskapsfører vil komme an på flere ting:

  • Hvor stort foretaket ditt er; omsetning, antall ansatte, og så videre

  • Hvor komplisert foretakets regnskap er; hvilken bransje man er i, hvordan bedriften opererer, hvor mange transaksjoner man har

  • Hvilken organisasjonsform bedriften har; dette påvirker hva som skal leveres inn av oppgaver til myndighetene

  • Hvor strukturert og ryddig man er når det kommer til rutiner og behandling av bilag

Så har man et lite enkeltpersonforetak, med lite aktivitet, der man selv gjør mye av jobben selv og er veldig rydding, vil prisen for hjelp med regnskap være lav. I motsatt fall vil man med et stort aksjeselskap, med mye aktivitet og mange ansatte, en komplisert struktur og mye rot, og der en regnskapsfører blir satt til å rydde opp og gjøre hele jobben, måtte betale en høy pris.

Hos Synega har vi et nettverk av regnskapsførere fra hele landet og disse kan hjelpe deg 100 % over nett. Så selv om du bor i Oslo, Bergen, Trondheim, eller et annet sted, kan vi hjelpe deg med regnskapet til bedriften din.

Velg mellom:

  1. Sette bort hele regnskapsjobben til oss

  2. La oss kontrollere jobben du gjør selv

  3. Regnskapsfører "on demand" (enkelttimer)

Test ut en regnskapsfører i dag og om du ikke blir 100 % fornøyd kan du bytte til en annen regnskapsfører i nettverket vårt, kostnadsfritt.