Hva er bokføringsloven?

Bokføringsloven er en lov som gjelder for de som er bokføringspliktige. Loven tar for seg elementer som; regnskapsprinsipper, rapportering, sporbarhet, ajourhold, valuta, retting, dokumentasjon, språk, oppbevaring, tilgjengelighet, og straff.

Du kan lese loven her.

 

Hvem er bokføringspliktige?

I følge lovens definisjon er dette definert som alle som driver en virksomhet med over 50.000 kroner i omsetning per år. Husk at selv om man ikke nødvendigvis er bokføringspliktig må man fortsatt holde oversikt over og kunne dokumentere både inntekter og kostnader, så dette kommer man uansett ikke unna, noe enkelte tror. Du kan lese mer om hvem som er bokførinsgpliktige her.

De som er bokføringspliktige er som regel også regnskapspliktige, men mindre man driver et enkeltpersonforetak med begrenset aktivitet. Mer om dette kan du lese her.