Hva er bokføring?

Bokføring, også kalt regnskapsføring eller kontering, er når man registrerer regnskapsopplysninger i et system for å  få en sammenstilling av aktivitetene til en bedrift, person, eller organisasjon, innenfor en gitt periode. Sammenstillingen, ofte bare kalt regnskapet, danner grunnlag for en rekke rapporter som kreves av ulike organer og etater for beregning av skatter og avgifter.

Et representativt og oppdatert regnskap er også et godt verktøy for bedriftens ledelse da det kan brukes til å identifisere problemer og eller muligheter i bedriften. Det er også et viktig fundament for utarbeidelse av budsjetter for kommende perioder.

Du kan lese en mer utdypende artikkel om temaet her.

 

Hvem må bokføre?

Hvem som må bokføre kommer an på organisasjonsform og omfang. Regnskapsplikten kan du lese mer om her.

 

Hvem kan bokføre?

Hvem som helst kan i utgangspunktet bokføre, men myndighetene krever at det bokføres i henhold til gjeldende lover og regler, og disse endres og oppdateres jevnlig. Videre er man selv ansvarlig om man gjør noe feil, selv om det ikke nødvendigvis var meningen, og ansvaret går også bakover i tid. Så om man fører sitt eget regnskap og myndighetene oppdager feil to år etterpå kan de fortsatt kreve straff- og tilleggsskatt.

For å selge bokføringstjenester til andre må man imidlertid være autorisert regnskapsfører. Det er Finanstilsynet som utsteder autorisasjoner.

 

Kan dere hjelpe meg med bokføring?

Ja, det kan vi. For noen kunder gjør vi alt som har med bokføring å gjøre, og for andre kunder gjør vi mer kontrolloppgaver.