Hva er årsrapport?

En årsrapport, er en rapport utarbeidet av en bedrifts styre. Rapporten tar for seg bedriftens aktiviteter og resultater for regnskapsåret som er gått.

 

Hvem må levere årsrapport?

Etter nye regler gjeldende fra 01.01.2018 trenger ikke små bedrifter levere årsrapport, men store bedrifter må fortsatt gjøre det. Definisjonen på hvilke bedrifter som regnes som små kan du se her.

Husk at selv om man driver et lite foretak og ikke trenger lage en årsrapport må man fortsatt lage årsregnskap. Du kan lese mer om det i artikkelen “Årsregnskap”.

 

Hva skal stå i en årsrapport?

En årsrapport skal inneholde et årsregnskap for bedriften, med resultat, balanse, kontantstrømsoppsett og noter. Rapporten skal også inneholde en årsberetning, som kommenterer årsregnskapet og endel andre forhold i bedriften; som arbeidsmiljø, sykefravær, likestilling, miljøhensyn, forskningsaktiviteter, og så videre. En mer utfyllende oversikt til hva som skal dekkes kan du se her.