Årsoppgjør brukes gjerne som en samlebetegnelse for alt et foretak skal utarbeide, dokumentere og sende inn til myndighetene etter endt regnskapsår. Vanligvis er et regnskapsår det samme som et kalenderår, og regnskapet gjøres opp for perioden 01.01 - 31.12, men enkelte foretak har det man kaller avvikende regnskapsår.

I årsoppgjøret inngår ting som aksjonærregisteroppgave, ligningspapirer, årsregnskap med balanse og noter, revisjonsberetning, samt årsberetning. Merk: Ikke alle foretak skal levere det samme. Dette avhenger av om foretaket er regnskapspliktig eller ikke.

Alle regnskapspliktige foretak plikter å utarbeide årsregnskap, men ikke alle plikter å utarbeide årsberetning eller å ha revisor. Formålet med årsregnskapet er å beregne skatter og avgifter foretakene skal betale, samt å formidle informasjon om bedriftenes økonomiske utvikling og finansielle stilling.

Aksjeselskaper er regnskapspliktige og må dermed utarbeide årsregnskap. Det samme gjelder for en del andre selskapsformer.

Selve årsregnskapet kan du lese mer om i artikkelen som omhandler dette.

Enkeltpersonforetak er i utgangspunktet ikke regnskapspliktige, men er bokføringspliktige og skal levere næringsoppgave i stedet for årsregnskap. Regnskapsplikt og næringsoppgave kan du lese mer om i artiklene som omhandler dette.

Årsoppgjør brukes gjerne som en samlebetegnelse for alt et foretak skal utarbeide, dokumentere og sende inn til myndighetene etter endt regnskapsår. Vanligvis er et regnskapsår det samme som et kalenderår, og regnskapet gjøres opp for perioden 01.01 - 31.12, men enkelte foretak har det man kaller avvikende regnskapsår.

I årsoppgjøret inngår ting som aksjonærregisteroppgave, ligningspapirer, årsregnskap med balanse og noter, revisjonsberetning, samt årsberetning. Merk: Ikke alle foretak skal levere det samme. Dette avhenger av om foretaket er regnskapspliktig eller ikke.

Alle regnskapspliktige foretak plikter å utarbeide årsregnskap, men ikke alle plikter å utarbeide årsberetning eller å ha revisor. Formålet med årsregnskapet er å beregne skatter og avgifter foretakene skal betale, samt å formidle informasjon om bedriftenes økonomiske utvikling og finansielle stilling.

Aksjeselskaper er regnskapspliktige og må dermed utarbeide årsregnskap. Det samme gjelder for en del andre selskapsformer.

Selve årsregnskapet kan du lese mer om i artikkelen som omhandler dette.

Enkeltpersonforetak er i utgangspunktet ikke regnskapspliktige, men er bokføringspliktige og skal levere næringsoppgave i stedet for årsregnskap. Regnskapsplikt og næringsoppgave kan du lese mer om i artiklene som omhandler dette.

Det er ulike frister for årsoppgjøret finner du her:

  • Aksjonærregisteroppgave: 31. januar

  • Ligningspapirer/selvangivelse: 31. mai

  • Næringsoppgave: 31. mai

  • Årsregnskap: 30. juni

Vi har lang erfaring med årsoppgjør og står klare til å hjelpe deg med dette. Husk at en vesentlig del av jobben med årsoppgjør er alt som gjøres i forkant, for å være ajour med regnskapet i løpet av året, så det som gjenstår i selve oppgjøret er å sammenstille og sende inn. Perioden med årsoppgjør er den travleste i regnskapsbransjen så det lønner seg å ikke vente for lenge.