Hva er årsberetning?

Årsberetning er en skriftlig rapport som omhandler visse aktiviteter i en bedrift eller organisasjon for en regnskapsperiode, vanligvis et kalenderår. Årsberetningen utarbeides av bedriftens/organisasjonens styre.

 

Hva skal stå i en årsberetning?

Årsberetningen skal ta for seg en del standardposter definert av myndighetene. Eksempler på disse kan være finansiell risiko, om det er forutsetning for videre drift, hvor bedriften operer, forskning og utvikling, likestilling, miljøpåvirkning, sykefravær, med mer.

Flere detaljer om hva som må være med kan du se her.

 

Hvem skal utarbeide årsberetning?

Etter at nye regler trådte i kraft 01.01.2018 trenger ikke regnskapspliktige foretak, som etter regnskapsloven defineres som “små foretak”, lenger utarbeide årsberetning. Foretak som faller utenfor definisjonen må fortsatt levere årsberetning.
Hvem som er definert som små foretak kan du lese mer om her.