Hva er en aksjonæravtale?

En aksjonæravtale er en avtale mellom aksjonærer i et foretak. Aksjonær er et annet ord for eier.

 

Hvem trenger en aksjonæravtale?

Alle som eier en bedrifter med andre bør i utgangspunktet ha en aksjonæravtale. Aksjonæravtaler er imidlertid ikke et påkrevd fra myndighetenes side. En av fordelene med å lage en aksjonæravtale er at man får luftet ulike aktuelle problemstillinger før de eventuelt oppstår, også kan man på generell basis forsøke å bli enige om hvordan problemstillingene skal løses om de oppstår.

Eksempler på spørsmål man kan besvare gjennom en aksjonæravtale kan være:

  • Hva skjer om en av aksjonærene plutselig ønsker å selge aksjene sine? Skal noen av de andre aksjonærene ha forkjøpsrett? Til hvilken pris i så fall?

  • Hvordan skal styreplassene fordeles?

  • Hvordan skal man forholde seg til utbytte?

  • Hvordan skal eventuelle konflikter bli forsøkt løst?

  • Hvordan man eventuelt skal stemme i generalforsamling og styresammenheng

Styret er ikke bundet av aksjonæravtalen, men de styremedlemmene som eventuelt har signert avtalen er bundet av den. Videre trumfer bedriftens vedtekter aksjonæravtalen, og norske lover og regler trumfer uansett både aksjonæravtale og vedtekter, så man kan med andre ord ikke regulere ting i aksjonæravtalen som går imot loven.

 

Hvordan kan jeg få satt opp en aksjonæravtale?

Dette kommer litt an på hvor kompleks bedriften er og hvor mye man ønsker å regulere gjennom en avtale. Det finnes generelle maler på nettet, men man også kontakte advokater for å få utarbeidet en skreddersydd avtale. Det lønner seg å forhøre seg med litt ulike advokater for å finne ut hvor mye de tar for en slik jobb.