Aksjonærregisteroppgave er noe alle norske foretak registrert som AS eller ASA, samt sparebanker med egenkapitalbevis, er pliktig å sende inn. Aksjonærregisteroppgaven sendes til Skatteetaten gjennom Altinn eller på papir og fristen er rundt slutten av januar, avhengig av hvordan man sender inn.

Poenget med aksjonærregisteroppgaven er å gi Skatteetaten informasjon om hendelser, transaksjoner og eierstruktur i et foretak for året som har gått. Dette igjen danner grunnlag for blant annet delen av aksjonærenes selvangivelser som omhandler aksjer og egenkapitalbevis (RF-1088). Foretak registrert hos VPS (typisk børsnoterte foretak) og boligsameier er fritatt for oppgaven.

Du må passe på å levere aksjonærregisteroppgaven innen fristen som er 31. januar. Manglende innsending kan utløse høye tvangsmulkter, som løper per dag helt fram til totalen er over 50.000 kr. I tillegg vil for sen innsending komplisere selvangivelsene til foretakets aksjonærer på grunn av manglende informasjon. Det ikke mange er klar over er at styreleder i bedriften hefter for mulktene personlig, selv om foretaket skulle gå konkurs. For mer informasjon om mulkter kan du klikke her.


Aksjonærregisteroppgaven må også leveres av foretak som ble stiftet, avviklet, eller som gikk konkurs i løpet av året som gikk. Om du ønsker å levere oppgaven selv kan du gjøre det her, og ønsker du se eksempler på hvordan du gjør det kan du klikke klikke her.

Synega kan hjelpe deg med aksjonærregisteroppgaven. Det er ikke et krav fra myndighetene at en regnskapsfører skal levere aksjonærregisteroppgaven for deg, men det at man ikke hadde nok kompetanse, og/eller ikke visste hvordan man skulle sende inn, er ikke en unnskyldning myndighetene godtar om det sendes inn feil. Vi opplever derfor at de fleste av våre kunder ønsker at vi skal gjøre oppgaven for dem, siden vi vet hva som skal inn i aksjonærregisteroppgaven og hvordan den skal fylles ut.

Det første året tar det litt ekstra tid å levere aksjonærregisteroppgaven da det må legges inn en del grunleggende informasjon i våre systemer. Om det ikke er endringer årene etter går det da veldig raskt, og du betaler som alltid bare per minutt hos oss.