Hva er a-melding?

A-melding er en melding som sendes fra bedrifter som har folk ansatt, altså arbeidsgivere, til myndighetene. Det er en standardisert melding som sendes inn gjennom Altinn og på denne måten får både NAV, SSB, og Skatteetaten alle den informasjonen de trenger på månedlig basis. Den samlede og standardiserte rapporteringen a-meldingen representerer erstatter tidligere mer arbeidskrevende rapporteringer.

Du kan lese mer om meldingen på NAV og Skatteetaten sine sider.

 

Hvem må sende a-melding?

Alle bedrifter som har folk ansatt skal sende a-melding, minst en gang per måned.

 

Hvordan sender man a-melding?

Meldingen baserer seg på de lønnskjøringene som ble foretatt måneden i forveien og sendes enten direkte gjennom Altinn, eller indirekte gjennom et lønns- og regnskapssystem, om dette er koblet med Altinn. Sistnevnte er som regel den raskeste måten å gjøre det på.

 

Kan dere hjelpe meg med a-melding?

Ja, det kan vi.