Hva er gjeld?

Gjeld er et begrep for når en privatperson eller organisasjon/bedrift skylder penger til en annen privatperson eller organisasjon/bedrift. Den som skylder kalles ofte debitor og den som skyldes kalles ofte kreditor. Gjelden hos debitor vil stå som eiendeler/formue hos kreditor og den har som regel en tilbakebetalingsfrist. I tillegg betaler som regel debitor en viss rentesats til kreditor enten regelmessig eller ved tilbakebetaling av gjelden.

Gjelden kan være sikret med et pant eller den kan være usikret. Ubetalt gjeld kan forsøkes tvangsinndrives gjennom en inkassoprosess. Resultatet av denne prosessen blir som regel en, eller en kombinasjon av flere, av de følgende: Gjelden tilbakebetales, saken forfølges rettslig, gjelden frafalles, debitor slås konkurs.

Du kan lese mer om gjeld her.

 

Hvordan drive inn gjeld? Hvordan få tilbake penger kunder skylder meg?

Prosessen med å drive inn penger kunder skylder bedriften din kalles inkasso.