Hva er en giro?

En giro er en form for betaling fra en part til en annen, satt igang av de som betaler. Betaler belaster sin egen konto og godskriver mottakers konto, som regel basert på en mottatt faktura. Betalingen kalles en girering og kan også gjøre ved bruk av kontanter, da som regel gjennom en skranke i post eller bank.

En giro inneholder en del standard informasjon, som beløp, KID-nummer, betalingsfrist, kontonummer, og hvem betalingen kommer fra. Giroen sendes på en giroblankett og leveres vanligvis sammen med en faktura, om det ikke er en del av den.