Forskuddsskatt er et estimert forskudd på skatten man skal betale i løpet av et år. Forskuddsskatt må betales av bedrifter og av personlige skatteytere som har ikke trekkpliktig inntekt/formue.

Om du driver et enkeltpersonforetak må du betale forskuddsskatt. Etter at du har drevet din virksomhet med overskudd over en viss tid vil vanligvis Skatteetaten automatisk sende deg krav om forskuddsskatt på begynnelsen av året, basert på dine overskudd foregående år. Dersom du nylig har opprettet er enkeltpersonforetak plikter du selv å melde ifra til Skatteetaten om virksomheten og hvor store over-/underskudd du forventer at virksomheten vil generere det kommende året.

Forskuddsskatten for enkeltpersonforetak skal betales over fire terminer i løpet av året; 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

Forskuddsskatten avregnes etter årets slutt mot det endelige skatteoppgjøret, som viser om man får tilbake penger, eller om man må betale inn mer.

Du kan lese mer om forskuddsskatt for enkeltpersonforetak her.

Upersonlige skatteytere, eksempelvis aksjeselskaper, skal betale forskuddsskatt. Etter at du har drevet din virksomhet med overskudd over en viss tid vil vanligvis Skatteetaten automatisk sende deg krav om forskuddsskatt på begynnelsen av året, basert på dine overskudd foregående år. Om estimert forskuddstrekk er feil kan du justere dette gjennom Skatteetatens nettsider.

Forskuddsskatten skal betales over to terminer i løpet av året; 15. februar og 15. april.

Forskuddsskatten avregnes etter årets slutt mot det endelige skatteoppgjøret, som viser om man får tilbake penger, eller om man må betale inn mer.

Du kan lese mer om forskuddsskatt for aksjeselskap og andre her.

Forskuddsskatt benyttes både fordi myndighetene ønsker å få sine inntekter så tidlig som mulig, og fordi de vil unngå at pengene brukes på andre ting.