Hva er et fakturaprogram?

Et fakturaprogram er et program som gjør at du kan utstede salgsdokumentasjon til kundene dine. Et fakturaprogram må være laget slik at du ikke enkelt kan endre fakturanummerene. MS Word er altså ikke et godkjent fakturaprogram og det er heller ikke praksisen med å skrive en faktura på et papirark.

 

Bør jeg bruke et gratis fakturaprogram?

I utgangspunktet - nei. Alle regnskapsprogrammene vi jobber med hos oss har integrert et fakturaprogram, som gjør at du enkelt kan fakturere kundene dine samtidig som fakturaene automatisk bokføres i systemet. Dette lønner seg veldig fremfor å bruke et gratis fakturaprogram hvor fakturaene deretter må bokføres manuelt i et regnskapsprogram.

 

Kan dere hjelpe meg med fakturaprogrammet?

Ja, det kan vi. De fleste av våre kunder fakturerer selv, men ofte hjelper vi kunden med å sette opp programmet slik at klassifiseringen av varen/tjenesten som skal selges blir riktig med tanke på eventuell merverdiavgift, motkonto i regnskapet, og så videre.