DNB Regnskap er DNB sin egen satsning mot mindre bedrifter, lag og foreninger som har enkle regnskapsbehov. Systemet er gratis å bruke ut 2019 for alle bedrifter. Det unike med DNB Regnskap er nettopp at det systemet ligger i DNB sin bank. Vi har dyktige regnskapsførere som er eksperter på DNB Regnskap. Vi kan hjelpe deg som ønsker at noen tar hele ditt regnskap eller vi kan hjelpe deg med deler av regnskapet som du har i DNB Regnskap. 

 

Trenger man en regnskapsfører når man bruker DNB regnskap?

Nei, man kan bruke DNB Regnskap helt uten regnskapsfører, men veldig mange ønsker å bruke en regnskapsfører for å unngå bokføringsfeil. Ved større eller mer komplekse regnskap så vil vi anbefale at man i det minste får en regnskapsfører til å se over det som er gjort.

 

Hvorfor velge en regnskapsfører fra Synega?

Hvis du har DNB Regnskap som ditt system så har du valg et rimelig og godt produkt. Synega er ikke gratis men vi har presset prisen ned og vi tar kun betalt for tiden våre regnskapsførere bruker på oppgaven. Du betaler ikke per time, men per minutt!

Våre regnskapsførere er dyktige og med solid erfaring fra DNB Regnskap. Det betyr at vi ikke bruker mye tid på å sette oss inn i systemet eller lese bruksanvisningen, vi gjør jobben.

 

Ofte stilte spørsmål om DNB Regnskap:

Vi får en del henvendelser fra både kunder og besøkende på nettsiden om DNB Regnskap. Vi har derfor valgt å samle noen spørsmål som ofte kommer fra folk som har eller vurderer å anskaffe seg DNB Regnskap.

Hvis du skulle lure på noe mer eller ønske hjelp til DNB REGNSKAP så er det bare å ta kontakt med oss. Dersom du ønsker å bli kunde så kan du klikke her.

DNB Regnskap er et bra regnskapsprogram der kunde og regnskapsfører kan jobbe sammen. DNB Regnskap passer bra til små og mellomstore bedrifter som ikke har for store krav til spesialisert rapportering. Vi har spesialisert oss på DNB Regnskap og i tillegg jobber vi 100 % nettbasert så vi enkelt kan hjelpe kunder uavhengig av hvor de bor i landet.

Kort oppsummert kan en regnskapsfører hos oss hjelpe deg med DNB Regnskap og ditt regnskap på følgende måter:

 

  1. Sette bort hele regnskapsjobben til oss
  2. La oss kontrollere jobben du gjør selv
  3. Regnskapsfører "on demand" (enkelttimer)

 

Om du velger å sette bort alt til oss må du kun fakturere kundene dine i DNB Regnskap, sende inn alle bilag til oss, og betale fakturaene dine. Ut over dette fikser vi resten.

Ønsker du å gjøre mer av regnskapet ditt selv i DNB Regnskap, gjør regnskapsføreren kontroll og sender deg informasjon om hva som må rettes opp. Om du ikke ønsker å gjøre jobben med å rette opp avvik kan vi også gjøre dette for deg.

Om du heller ønsker å gjøre alt selv kan du kjøpe enkelttimer ved behov. Da vil vi ikke stå oppført som bedriftens regnskapsfører og man må sende inn alle pliktige oppgaver til myndighetene selv, i eget navn.

Sammen med regnskapsføreren kan du finne ut av hva du som kunde kan gjøre og hva du ønsker at regnskapsføreren gjør. Du kan starte med et oppsett og endre på arbeidsfordelingen om du måtte ønske dette i ettertid.

På nye kunder vi tar inn vil som regel halvparten ha hjelp med alt i DNB Regnskap og halvparten ønsker å gjøre litt selv. Etterhvert opplever imidlertid mange at regnskap er mer komplekst og tidkrevende enn først antatt, så totalt blant våre kunder er det ca. 30 % som gjør litt selv, og 70 % der vi gjør alt. Tilbakemeldingen vi får fra de fleste som bruker en regnskapsfører er at dette frigjør tid slik at de kan fokusere mer på kjerneaktivitetene i bedriften sin.

Mange bedrifter som er i oppstartsfasen opplever utfordringer knyttet til likviditet og har ikke alltid så mye penger å bruke på støttetjenester som regnskap, men likevel ønsker de fleste at regnskapet skal blir riktig for å unngå problemer med myndighetene. Ofte kommer desverre nye kunder til oss litt for sent slik at det blir mye å rydde opp i bakover i tid. Dette koster vanligvis en del mer enn om man hadde gjort ting riktig fra starten av. Et alternativ vi ser fungerer godt for enkelte nye kunder er å la regnskapsfører gjøre regnskapet noen måneder i starten, også kan man heller ta over deler av, eller hele, jobben etterpå gjennom å se i loggen i DNB Regnskap hva regnskapsfører har gjort, og prøve å kopiere dette. Etter hver termin, eller når regnskapsåret er ferdig, kan man da kjøpe noen timer med kontroll før man selv leverer regnskapet til myndighetene.

Merk: Dette er ikke et oppsett vi anbefaler for alle. Når man fører regnskap er man pliktig å gjøre dette i henhold til lovverket, som stadig endres, så med mindre man bruker veldig mye tid på det blir det fort feil, og det er ikke garantert at vi oppdager alle feil om vi blir hyret inn til å kun gjøre overordnede kontroller

Prisen du må betale for å få hjelp fra en av våre regnskapsførere i DNB Regnskap avhenger av flere ting. Hvor mange transaksjoner det er snakk om per måned, hvilken bransje bedriften er i, og hvor komplekst regnskapet er, er alle elementer som påvirker prisen når vi jobber med ditt regnskap i DNB Regnskap. Minst like viktig er imidlertid hvor ryddig du er i din tilnærming til bilagene og hvor flink du er til å sende inn det vi trenger av dokumentasjon, til riktig tid. To bedriften kan være nesten identiske hva gjelder størrelse og kompleksitet, men prisen kan være nesten dobbelt så mye for den ene som den andre, om det er mye rot og regnskapsføreren som jobber på bedriften må bruke mye tid bare på å få tak i og tolke bilagene som sendes inn til DNB Regnskap.

På generell basis vil vi på en kunde hvor vi gjør all jobben bruke ca. 3 - 4 timer per måned, mens vi på en kunde hvor vi gjør kontroll vil bruke ca. 1 - 2 timer per måned. Se vår hjemmsiden for hva gjennomsnittet av nesten 1000 kunder betaler hver måned og få et prisestimat om du ønsker det.