Oppløsning av aksjeselskap 

Etter hvert som tiden går endrer kanskje markedet seg, og henger man ikke med nå, kan det fort være kjørt. En bedrift som har gått med overskudd i flere år kan ende med å gå i underskudd. Klarer man ikke omstillingene som kreves, kan konkurs være uunngåelig. Andre ganger kan det være en helt naturlig grunn til at man ønsker å avvikle et selskap som dødsfall, lite aktivitet eller at man har solgt innholdet i selskapet til noen andre. Uansett årsak så er det en prosess å få avviklet et selskap. Nedenfor går vi igjennom hvordan du kan avvikle et selskap og de forskjellige organene et selskap består av. 

 

Styret i aksjeselskapeet 

Et aksjeselskap har et styre, som igjen har en rekke oppgaver: 

· Forvalte virksomheten, organisering 

· Planlegge og budsjettere 

· Opplyse om aksjeselskapets tilstand 

· Undersøke og tilrettelegge for egen virksomhet 

· Føre tilsyn av aksjeselskapet 

· Instruere ledelsen 

Det er her klart at styret har et stort ansvar og påvirkningskraft. Det viktigste å huske på for dem som ikke er i denne situasjonen selv, er hvilken nærings-form man ønsker for bedriften sin. Man kan velge mellom flere typer, slik som enkeltmannsforetak, NUF eller aksjeselskap. 

Det er en rekke fordeler og ulemper med dem, men en huskeregel kan være at om man trenger mange ansatte i driften, så er det greit å ha et aksjeselskap. Det er fordi man i en slik situasjon også er påkrevd å føre regnskap, levere årsregnskap og muligens også ha en revisor. Det betyr at alle forhold vil bli godt tatt hånd om, og at det ikke er arbeid man må sitte med selv. 

Man står ansvarlig for de ansatte, og må dermed følge en rekke lover og regler som arbeidsgiver. 

Forskjellen på hva man velger ligger først og fremst i hvor mye man tjener. Er bedriften tenkt som en ekstra inntekt ved siden av vanlig jobb, kan det være smart å opprette et enkeltmannsforetak, og utvider bedriften sine resultater til mange millioner kroner i omsetning per år, ja først da kan det være interessant å starte et aksjeselskap. 

 

Generalforsamling 

En generalforsamling kunne godt ha vært en samling av generaler, for i generalforsamlingen samles eierne av selskapet og deres medlemmer. I Norge kan man eie et aksjeselskap alene. Det er likevel mest vanlig at generalforsamlingen utvelger et styre gjennom avstemming. Aksjeselskap har gjerne en forsamling hvert år, kalt et årsmøte. 

Styret består av en leder, en sekretær, en kasserer og medlemmer. Medlemmene kan eie aksjer, som eiere og som aksjonærer. Styret har nå blitt enige om at oppløsning av aksjeselskapet er eneste utvei. 

Generalforsamlingens avgjørelse om oppløsning 

Årsmøte kan være en fast begivenhet, men man kan også innkalle til hastemøte. I generalforsamlingen må alle parter bli enige om å oppløse selskapet. Denne beslutningen må skrives ned og sendes inn til Foretaksregisteret. 

Aksjeselskap oppløses gjerne fordi økonomien er svært dårlig, og velger man den simple metoden, melder man oppbud eller konkurs til tingretten. Det er ikke nødvendig å melde konkurs i dag, selv om veldig mange bedrifter spekulerer i denne formen for avslutning av virksomhet. I aksjeselskap er man nemlig ikke ansvarlig for tapet om man sliter på to områder: 

· Røde tall 

· Dårlig likviditet 

Er selskapet i en slik situasjon, kan konkurs være aktuelt. 

 

Avviklingsperiode 

En avviklingsperiode varer fra noen uker til et år, og handler om å få oversikt og kontroll på situasjon man har havnet i. Det handler om eiendeler og verdier som skal fordeles, hvilke rettigheter eventuelt forpliktelser de ulike eierne har og hvordan aksjeselskapet skal avvikles. 

Det er viktig å være nøye med bokføringen også i denne perioden, da regnskap for avvikling også skal kunne fremvises. 

Det må være et mål å selge unna eiendeler slik at verdier kan splittes eller føres over på andre poster i regnskapet. 

Sletting av aksjeselskap 

Når alt er ordnet, er det klart for å slette aksjeselskapet fra listene. Det gjøres ved å melde inn til Foretaksregisteret. Det er viktig å sende inn krav om forhåndsfastsetting med skattemeldingen. Dette skal være gjort i slutten av avviklingsperioden når man har kommet fram til de kalde fakta om tall og regnskap. Sletting skal også meldes inn til Skatteetaten og Brønnøysundregisteret via Altinn. 

Alle dokumenter må oppbevares i 5 år for inspeksjon, og dette er det styret som har ansvar for å organisere. Sletting av aksjeselskap bør foregå under kontrollerte retningslinjer, slik at ikke uventede krav dukker opp. 

 

Avskjedigelse av ansatte 

Dette kan høres ut som grei skuring, men en av de vanskeligste faktorene i en konkurs eller oppløsning av aksjeselskap, kan være avskjedigelsene av ansatte. Styret har gjort det de kan for å frigjøre midler som blant annet skal gå til lønn og feriepenger. Dessuten er ansatte forsikret av en rekke lover. 

Husk at du som ansatt kan få fortsette i jobben ved salg av aksjeselskapet, eller ha fortrinnsrett ved overføring. Sitter du derimot i styret, er det viktig å alltid ha orden i sakene slik at man slipper konflikter med de ansatte som tross alt ser ut til å miste jobbene sine. 

 

Oppsummering 

Det er nødvendigvis ikke enkelt å oppløse et aksjeselskap, og det bør det heller ikke være. Det er mange aspekter som skal tas hensyn til og mange involverte i bedriften. Det er både ansatte, aksjonærer og eiere. Alle er de medlemmer av generalforsamlingen som i første instans skal avgjøre aksjeselskapets skjebne. 

Er avgjørelsen overensstemt, kan man begynne prosessen med å oppløse og slette bedriften. Det skal gjøres i en ordnet prosess som krever at alle eiendeler og verdier blir validert og fordelt. Kan det ikke gjøres skal likevel verdiene fordeles på aksjonærene. 

I avviklingen av selskapet er det viktig å notere og arkivere alle transaksjoner som foregår, og samle dem slik at de kan finnes som sent som 5 år etterpå. 

Bør man velge aksjeselskap eller ikke? I dag trenger man bare å skyte inn 30.000 kroner i aksjekapital før selskapet er opprettet, og dette anses som ganske sikkert. Driver man for seg selv har man mange færre rettigheter og sikkerhetsnett. Det skal likevel ikke være denne summen det står på for folk som vil prøve å bli sine egne sjefer og drive virksomhet med det de kan best. Du kan lese mer om det å starte selskap i vår guide her.  

Det er mange i dag som driver selskap, og hvilken form den skal ha er opp til hver og en. Du kan starte ditt selskap gratis her.